Porady Admina

Porady Admina: free

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2023, 20:06

W kolejnym wpisie z cyklu Porady Admina zajmiemy się programem free.

free wyświetla całkowitą ilość wolnej i użytej pamięci fizycznej oraz pamięci wymiany w systemie, a także rozmiary buforów i pamięci podręcznych używanych przez jądro. Informacje są zbierane poprzez analizę /proc/meminfo.

Wyświetlane kolumny to:
– razem – Całkowita zainstalowana pamięć (MemTotal oraz SwapTotal w /proc/meminfo)
– użyte – Pamięć użyta lub niedostępna (liczona jako razem – wolne)
– wolne – Pamięć nieużywana (MemFree oraz SwapFree w /proc/meminfo)
– dzielone – Pamięć używana (głównie) przez tmpfs (Shmem w /proc/meminfo)
– bufory – Pamięć używana przez bufory jądra (Buffers w /proc/meminfo)
– w cache – Pamięć używana przez cache stron oraz płyty (Cached i SReclaimable w /proc/meminfo)
– buf/cache – Suma buforów i w cache
– dostępne – Przybliżenie, jak dużo pamięci jest dostępne do uruchamiania nowych aplikacji bez swapowania.

free jest częścią pakietu procps.

Składnia
free OPCJE

Opcje
-b, –bytes : Wyświetlanie ilości pamięci w bajtach.
-k, –kibi : Wyświetlanie ilości pamięci w kibibajtach (zachowanie domyślne).
-m, –mebi : Wyświetlanie ilości pamięci w mebibajtach.
-g, –gibi : Wyświetlanie ilości pamięci w gibibajtach.
–tebi : Wyświetlanie ilości pamięci w tebibajtach.
–pebi : Wyświetlanie ilości pamięci w pebibajtach.
–kilo : Wyświetlanie ilości pamięci w kilobajtach. Włącza –si.
–mega : Wyświetlanie ilości pamięci w megabajtach. Włącza –si.
–giga : Wyświetlanie ilości pamięci w gigabajtach. Włącza –si.
–tera : Wyświetlanie ilości pamięci w terabajtach. Włącza –si.
–peta : Wyświetlanie ilości pamięci w petabajtach. Włącza –si.
-h, –human : Wyświetlanie wszystkich pól wyjściowych automatycznie przeskalowanych do najkrótszej trzycyfrowej jednostki wraz z użytą jednostką
-w, –wide : Przełączenie w tryb szeroki, z liniami przekraczającymi 80 znaków.
-c, –count liczba : Wyświetlenie wyniku podaną liczbę razy. Wymaga opcji -s.
-l, –lohi : Wyświetlanie szczegółowych statystyk niskiej i wysokiej pamięci.
-s, –seconds opóźnienie : Stałe wyświetlanie wyników co podane opóźnienie w sekundach.
–si : Użycie kilo, mega, giga, itp. (potęg 1000) zamiast kibi, mebi, gibi (potęg 1024).
-t, –total : Wyświetlanie linii pokazującej podsumowanie kolumn.
-v, –committed : Wyświetlenie linii pokazującej limit i ilość fizycznie przydzielonej/nieprzydzielonej pamięci.

Przykłady

Uruchomienie polecenia free bez opcji powoduje wyświetlenie informacji o pamięci i przestrzeni wymiany, wyrażonych w kibibajtach
razem użyte wolne dzielone buf/cache dostępne
Pamięć: 5698352 3130728 618180 116260 2357972 2567624
Wymiana: 1023996 2060 1021936

Użyj opcji -s, aby stale odświeżać dane wyjściowe i monitorować wykorzystanie zasobów aplikacji.
free -s2

Określ jednostkę do jednolitego wyświetlania wartości pamięci. Użyj potęg 1024 (domyślnie) lub 1000.
free -m

Podaj opcję -c, aby polecenie free zakończyło się automatycznie po odświeżeniu danych wyjściowych określoną liczbę razy. W poniższym przykładzie polecenie wyświetla wynik trzy razy.
free -c 3

Obszary wzmocnienia i pamięci podręcznej wchodzą w interakcję i są od siebie zależne, więc są one łączone w danych wyjściowych. Aby osobno wyświetlić bufory i kolumny pamięci podręcznej, podaj opcję -w.
free -w

Więcej informacji o programie free uzyskasz poleceniami:
man free
free --help

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.